Bildiri Gönder

Bildiri Gönderimi için kaldı!

Bildiri özet gönderim tarihi son kez 15.04.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
#News

Kongre Haber ve Duyuru


Sempozyum Çağrı Metni

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEBD) iş birliğiyle gerçekleştirilmekte olan Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Sosyal Bilgiler Eğitimi serüvenine dahil olan tüm paydaşları her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde bir araya getirmektedir.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunun 12.si, bu yıl ülkemizin Avrupaya açılan kapısı, Osmanlı Devleti’ne yıllarca başkentlik yapmış ve Dünya’da metrekareye en çok tarihi eserin düştüğü ikinci kent olan Edirne’de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum ile sosyal bilgiler eğitimi bağlamında farklı bakış açılarının tartışılması, güncel araştırma bulgularının paylaşılması ve yeni işbirlikleri için fırsatlar oluşturulması amaçlanmaktadır. Buradan haraketle, 20-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan sempozyuma sosyal bilgiler eğitimi alanında çalışan ve alana ilgi duyan tüm paydaşları (akademisyenler, öğretmenler, öğretmen adayları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlar) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunun ana teması dünyada yaşanan olaylar ışığında “Uluslararası Barış ve İnsan Hakları İçin Sosyal Bilgiler Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun alt temaları ise aşağıda sunulmuştur.

Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Kalite - Akreditasyon Süreçleri

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Sosyal Bilgiler Öğretim Programları

Sosyal Bilgiler Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri

Sosyal Bilgiler ve Afet Eğitimi

Sosyal Bilgiler ve Barış Eğitimi

Sosyal Bilgiler ve Beceri Eğitimi

Sosyal Bilgiler ve Çevre Eğitimi

Sosyal Bilgiler ve Çocuk Hakları Eğitimi

Sosyal Bilgiler ve Değer Eğitimi

Sosyal Bilgiler ve Demokratik Vatandaşlık Eğitimi

Sosyal Bilgiler ve İnsan Hakları Eğitimi

Sosyal Bilgiler ve Küresel Sorunlar

Sosyal Bilgiler ve Öğretmen Yetiştirme

Sosyal Bilgiler ve Özel Eğitim

Sosyal Bilgiler ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sosyal Bilgiler, Dijitalleşme ve Bilgi-İletişimi Teknolojileri

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Sosyal Bilgilerde Lisansüstü Eğitim

Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme

Sosyal Bilgilerde Sosyal Bilimler Eğitimi